Reglement

ALGEMEEN

De wielertoeristenclub, WTC Flandria Lichtervelde, is een afdeling binnen de vzw van de Koninklijke Wielrijdersbond Flandria Lichtervelde , die op zijn buurt lid is van “Cycling Vlaanderen” onder stamnummer 80000476. Dit reglement is enkel van toepassing op de structuur binnen de wielertoeristen.

De verzekering en bijdrage kunnen jaarlijks aangepast worden door de bond of door de club zelf en zal tijdig vermeld worden via onze nieuwsbrieven en website.

Verzekering en bijdrage: bestaat momenteel uit het bedrag dat moet betaald worden aan Cycling Vlaanderen, momenteel € 28 voor een individuele Wielertoerist-VTT-vergunning en € 33 voor een familievergunning Wielertoerist-VTT voor het hele gezin. De bijdrage voor het club lidgeld bedraagt vanaf het seizoen 2020 zowel met een individuele- of een familievergunning € 22. Leden van de derde leeftijd (65 +) betalen slechts € 12 club lidgeld.

Bij het nemen van een wielertoeristen vergunning in onze club WTC Flandria Lichtervelde wordt men automatisch aangesloten bij Cycling Vlaanderen http://recreatie.dewielerbond.be/default.aspx.

Men kan niet deelnemen aan activiteiten van WTC Flandria Lichtervelde zonder vergunning bij Cycling Vlaanderen, in deze vergunning  is ook de nodige verzekering voorzien, een verzekering die ten alle tijde verplicht is om mee te fietsen met onze wielertoeristen groep, tenzij het bestuur hiervan op de hoogte is en hierop een uitzondering kan toestaan.

Nieuwe leden krijgen de mogelijkheid (zolang de voorraad strekt) om voor slechts 100€ in te tekenen op een basis wielerpakket bij aansluiting, zijnde een trui met korte mouwen, trui met lange mouwen en een korte fietsbroek. De aanschaf van de standaard clubtenue wordt dan ook ten stelligste aangeraden.

Op regelmatige basis zal ieder lid de mogelijkheid krijgen om extra clubkledij bij te bestellen aan heel democratische prijzen (prijslijst op aanvraag te verkrijgen).

De fietskledij van de club is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.  Wie in aanmerking wil komen voor een klassement is wel verplicht de clubkledij te dragen zoals hieronder beschreven:

 • Een koerstrui met korte of lange mouwen of vest in de kleuren van de club met de bedrukking van onze club en sponsors.
 • De clubleden die deelnemen aan organisaties, (rally’s, vtt’s) ingericht door andere clubs, dragen bij voorkeur ook onze clubkledij.

Ieder aangesloten lid krijgt op regelmatige tijdstippen berichten via nieuwsbrieven of aankondigingen via onze website https://www.wtcflandria.be

Clubleden die deelnemen aan organisaties, (rally’s, vtt’s,) ingericht door andere clubs of verenigingen, zijn verplicht zich onder de eigen clubnaam in te schrijven. Zij die zich niet houden aan deze regel komen niet meer in aanmerking voor een klassement.  De registratie van deelname wordt doorgevoerd door middel van het scannen van de Cycling Vlaanderen lidkaart.

Bij verlies van deze kaart kan er een nieuwe aangevraagd worden mits een bijdrage te betalen volgens de op dit moment geldende regels bij Cycling Vlaanderen.

Wijzigingen en aanpassingen, door bepaalde omstandigheden, van het clubreglement worden besproken en eenparig goedgekeurd door het bestuur en meegedeeld via een nieuwsbrief of onze club website.

Ieder aangesloten lid wordt geacht het clubreglement gelezen te hebben en het altijd te respecteren. Dit is een van de voorwaarden bij aansluiting.  Het clubreglement kan steeds opgevraagd worden bij het bestuur of geraadpleegd worden via onze website https://www.wtcflandria.be/info/reglement

Samenstelling van het bestuur op 01/01/2019:

Voorzitter Dimitri Decleir
Ere-Voorzitter Depoortere Oswald
Secretaris Doom Kurt
Penningmeester Vandenberghe Hein
Bestuurslid Van Isacker Koen
Bestuurslid Dejonckheere Patrick
Bestuurslid Meersschaert Jonas

Dit clubreglement is opgemaakt door het bestuur en goedgekeurd op datum van 05/02/2019.

DE GEDRAGSCODE VAN WTC FLANDRIA

Ieder lid wordt verondersteld de verkeersreglementen te kennen en te respecteren.

Iedereen die zich op de weg begeeft dient te fietsen met een fiets die voldoet aan de voorgeschreven wetgeving.  Men wordt verondersteld steeds minimaal 1 reserve binnenband en een fietspomp of ander middel om een band op te pompen bij zich te hebben.

Lichamelijk moet iedereen zich in een goede gezondheid bevinden. Niet onder invloed zijn van bepaalde medicijnen, die zijn/haar eigen of anderen hun veiligheid in gevaar brengt. De fietser mag ook niet op de openbare weg het verkeer vervoegen onder invloed van drugs, alcohol, verdovende middelen, doping of andere middelen die medefietsers of andere weggebruikers in gevaar kan brengen.

Het dragen van een valhelm is niet verplicht, maar wordt wel ten stelligste aanbevolen.

Groepen – Ritten – Snelheden

Men kan kiezen uit 3 groepen om mee te fietsen, rekening houdende met de mogelijkheden van alle deelnemers en met aangepaste afstanden.
De gemiddelde snelheden van de groepen bedragen bij benadering.

 • 28 à 32 km/u bij zondagvoormiddagritten voor de A groep, start uur 8u00, 8u30 ofwel 9u00.
 • 25 à 30 km/u bij zondagvoormiddagritten voor de B groep, start uur 8u30 ofwel 9u00.
 • 20 à 24 km/u bij zondagvoormiddagritten voor de C-groep, start uur 8u30 ofwel 9u00.
 • 30 à 33 km/u bij woensdagavondritten voor de A-groep, start uur om 18u15.
 • 25 à 30 km/u bij woensdagavondritten voor de B-groep, start uur om 18u15.
 • 20 à 24 km/u bij donderdagnamiddagritten voor de C-groep, start uur om 13u00.

Startplaats: zonder voorafgaandelijk bericht, via email, nieuwsbrief of andere communicatie, is onze locatie van vertrek aan het gildhofplein in de Astridlaan.

Start uur : wordt vermeld via onze website en is afhankelijk van het tijdstip in het jaar.

De A-groep rijdt vooraf uitgestippelde ritten via GPS en worden een aantal dagen voor de rit via onze website publiekelijk gemaakt zie https://www.wtcflandria.be/kalender/.

De B- groep rijdt vooraf uitgestippelde ritten via GPS en worden een aantal dagen voor de rit via onze website publiekelijk gemaakt zie https://www.wtcflandria.be/kalender/.

Volgende basisprincipes zal men in acht nemen:

 • vaste fietsers van de B-groep doen zelf het kopwerk, aan een voor de B-groep aanvaardbare snelheid volgens de omstandigheden.
 • anderen kunnen, mits toelating, ook altijd op kop rijden aan de normale snelheid van de B-groep.
 • het is de bedoeling om altijd rekening te houden met de traagste fietser in de groep en dit met de nodige zelfdiscipline, deze regel zal strikt toegepast worden.
 • Iedereen mag met de B-groep meefietsen, dit kan voor iedereen eens handig zijn na een langere inactiviteit, een korte nacht, een mindere vorm periode, geen tijd om een lange rit te rijden, enz.
 • Een B-rijder kan zelf ook steeds beslissen om opnieuw met de A-groep mee te fietsen.
 • Er zal onderweg niet gestopt worden. In onderling overleg, bijvoorbeeld bij heel warm weer, kan er hier ook wel eens een uitzondering op gemaakt worden. Zelfde systeem als bij de A-groep.
 • De ritten zullen normaal iets korter zijn dan deze van de A-groep.

De C-groep beslist in onderling overleg welke rit er zal gereden worden.

Bij het in groep fietsen, met meer dan 14 deelnemers, mag er steeds rechts gefietst worden op de rechter helft van de weg en met niet meer dan twee fietsers naast elkaar. De helft van de groep op het fietspad en de andere helft op de rechterrijstrook is niet toegelaten.

Bij het in groep fietsen, met minder dan 15 deelnemers, moet men ingeval er een fietspad aanwezig is daar altijd gebruik van maken en voldoende ruimte vrijhouden voor eventuele tegenliggers of tweewielers die inhalen.

De aanwijzingen van de bestuursleden (weg- en baankapiteins) dienen altijd gerespecteerd te worden. Aanbevelingen met betrekking tot het veilig verlopen van de rit dienen strikt opgevolgd te worden.  Dit in het belang van de veiligheid van elk en voor gans de groep en ook voor anderen die deel uit maken van het wegverkeer.

Bij technisch defect of fysische problemen van een fietser uit de groep wordt halt gehouden door gans de groep. De volledige rijweg moet vrijgehouden worden, men moet dus op het voetpad plaatsnemen of in de berm van de weg.

Bij bepaalde (slechte) weersomstandigheden kan de geplande clubrit afgelast of ingekort worden door een lid van het bestuur of een meerderheid van de aanwezige leden. Bij totale afgelasting zal niets in rekening gebracht worden voor eender welk klassement. Bij het inkorten van een rit tellen de afgelegde kilometers van de rit mee voor alle klassementen indien men de afstand heeft afgelegd voor minstens de helft van de voorziene rit.

Bij een val, zwaar defect, of andere gevallen van uitzonderlijke pech waardoor een clublid zijn totale afstand niet heeft kunnen afleggen, hanteren we volgende regels: voor halfweg kan de helft van het kilometer aantal in rekening gebracht worden, na halfweg kan het totaal kilometers van de rit meegeteld worden voor de klassementen en telt de rit mee voor het clubkampioenschap.

Bij een ongeval kan men via onderstaande weblinks de nodige info en het aangifteformulier terugvinden.

Cycling Vlaanderen “een-ongeval-wat-nu”

Aangifte-Ongeval-Recreanten.pdf

 

Alle uitzonderlijke gevallen worden besproken en beslist in samenspraak met het bestuur.

Op dagen dat er organisaties ingericht worden door de club zelf, of aanverwante activiteiten door het bestuur meegedeeld via een nieuwsbrief en/of website, zullen kilometers gereden op andere organisaties niet meer in rekening gebracht worden voor onze eigen klassementen.

Deze raadgevingen zijn van groot belang voor de veiligheid van de fietsers in groep en anderen die deelnemen aan het verkeer.  Deze gedragscode van de club dient dan ook strikt nageleefd te worden.
Bij een ongeval kan steeds een aangifte ingediend worden bij de verzekeringsmaatschappij via het aangifte formulier te vinden bij Wielerbond Vlaanderen, meer info via deze website: https://cycling.vlaanderen/administratie/lid-worden/recreatief–lid-worden-/verzekering

KAMPIOENEN / LAUREATEN

ALGEMEEN KAMPIOEN WTC FLANDRIA

Het clublid met de meeste kilometers over het ganse seizoen zal gehuldigd worden als algemeen kilometer kampioen, rekening houdend met volgende voorwaarden:

 • Het seizoen start het 3e volle weekend van februari en eindigt het 2e volle weekend van oktober.
 • Leden van elke groep komen in aanmerking.
 • Men moet minimum 40 clubritten rijden om in aanmerking te komen voor het laureaatschap.
 • Voor leden van de A & B groep tellen de kilometers van clubritten van de A & B groep en voor leden van de C-groep worden de kilometers van de clubritten van de C-groep in rekening gebracht. Gemeenschappelijke ritten tellen altijd voor alle leden van elke groep.
 • Rally’s georganiseerd door andere organisaties (lid van een bond zoals WBV, VWB en BBR-VBR, enz.) tellen eveneens mee voor dit klassement. Zowel mountainbike ritten als racefiets kilometers worden meegeteld voor het klassement. Zie ook http://www.gocycling.be/calendrier_nl.php

 

 • Leden die fietsen naar de startplaats van de rally vanuit hun woonplaats mogen de heen en terug kilometers in rekening brengen, mits men de kortste of snelste route gebruikt tot de startplaats van de rally.
 • De kilometers moeten ten laatste 5 dagen na de rit doorgegeven worden aan de verantwoordelijke bestuursleden via email.
 • Leden van de C groep schrijven de gereden kilometers in op een boekje aanwezig in ons clublokaal.
 • Het klassement wordt wekelijks bijgewerkt door een verantwoordelijk bestuurslid.
 • Bij gelijke stand zal het aantal clubritten doorslaggevend zijn.
 • Het dragen van de clubkledij wordt ten stelligste aanbevolen.

CLUB LAUREAAT WTC FLANDRIA

Het clublid met het hoogst aantal deelgenomen clubritten over het ganse seizoen zal gehuldigd worden als club laureaat, rekening houdend met volgende voorwaarden:

 • Het seizoen start het 3e volle weekend van februari en eindigt het 2e volle weekend van oktober.
 • Leden van elke groep komen in aanmerking.
 • Voor dit klassement zal zowel voor de A als B als C groep een gelijk aantal clubritten in aanmerking genomen worden, daarom starten de clubritten (op woensdag en donderdag) meetellende voor dit klassement pas vanaf begin april na het omschakelen naar het zomeruur.
 • Men moet minimum 40 clubritten rijden om in aanmerking te komen voor het club laureaatschap.
 • Voor leden van de A & B groep tellen de clubritten van de A & B groep en voor leden van de C-groep worden de clubritten van de C-groep in rekening gebracht. Gemeenschappelijke ritten tellen altijd voor leden van elke groep.
 • Voor leden van de A & Bgroep tellen mee:
  – ritten op zondag (seizoen)
  – ritten op woensdagavond (start om 18u15) – vanaf april
  – ritten op feestdagen (seizoen), meegedeeld via de website van de club
  – ritten op een meerdaagse uitstap (per dag telt maximum 1 rit)
  – ritten op speciale uitstappen, meegedeeld via de website van de club
 • Voor leden van de C groep tellen mee:
  – ritten op zondag (seizoen)
  – ritten op donderdagnamiddag (start om 13u00) – vanaf april
  – ritten op feestdagen (seizoen), meegedeeld via de website van de club
  – ritten op een meerdaagse uitstap (per dag telt maximum 1 rit)
  – ritten op speciale uitstappen, meegedeeld via de website van de club
 • De kilometers moeten ten laatste 5 dagen na de rit doorgegeven worden aan de verantwoordelijke bestuursleden via email.
 • Leden van de C groep schrijven de gereden kilometers in op een boekje aanwezig in ons clublokaal ‘De Burgersgilde’ en bezorgen deze bij voorkeur via email aan de verantwoordelijken voor het klassement.
 • Het klassement wordt wekelijks bijgewerkt door een verantwoordelijk bestuurslid.
 • Bij gelijke stand zal het totaal aantal kilometers van clubritten doorslaggevend zijn.
 • Het dragen van de clubkledij wordt ten stelligste aanbevolen.

C-KAMPIOEN WTC FLANDRIA

 • Telt enkel voor leden van de C-groep.
 • De persoon met het meeste aantal kilometers van de C-groep wint het klassement, mits men minimum aan 30 clubritten van de C-groep heeft deelgenomen.
 • Verder tellen dezelfde regels als voor de Algemeen kampioen.